JOBCENTER

Into til Jobcentre/Kommuner som henviser borgere

Hvis man som et jobcenter/kommune ønsker at henvise en borger til en uddannelse eller et kursus, bedes man venligt sende os en mail med borgerens fulde navn og hvilket hold man ønsker at tilmelde sig på, samt et direkte nr. til borgerens sagsbehandler. Frisørskolen vil derefter kontakte jer hurtigst muligt.

Vores mail adresse er: info@frisorskole.dk

Vi ser frem til at byde jeres borger velkommen på Dansk Frisørskole

Med venlig hilsen

Dansk Frisørskole

Jobcenter anvisning

8 + 1 =